PF

Přidáno: 07.07.2014 Vlastní texty

 

 

Začátek prosince je vždycky takové hektické období, o prvním víkendu se znažím vybrat nějaké fotografie z celoroční úrody a připsat k nim text, který by dokázal potěšit. Ty adresy, které pak nadepisuju, jsou často jediným dotekem s lidmi, které dlouhou dobu nevidím, a nic osobnějšího jim nemohu v tu chvíli říct. Na toto místo dávám ty textíky PF proto, že se mi zdá, že vyjadřují náladu uplynulých roků a dohromady tvoří nitku, co se ztrácí v propasti času. Vedle bude fotoalbum, kam nalepím fotografický doporovod textů, snad si to dáte dohromady. Tak:

PF 2019

 

Po starých kamenech, kolem mramorových hrobek

Před věky nám podobní šli stříbrem kaluží

Prudký letní liják hned paměť osvěží

Co krok, to tajemný a velmi blízký dotek

 

Někdy nás vede cesta na osamělý statek

Únava nám hlavu něžně vůní podloží

Nebo nás vodní cesty nasměrují k pobřeží

Kde každý den slunce vyjde.  Slaví svátek

 

Na konci cesty starý přístav dříme

Naše sny pohladí vodní hladinou

Možná,  že ještě o kousek dál smíme

 

Racek se tomu sice nahlas směje

Vidí nám do hlavy a je chechtavý

Cesta však přece vede do naděje

 

PF2018

 

Skalami řítí se rychlý, dravý proud

Za lesem let široká plyne řeka

Hladový život pes ještě větří, čeká

Pohledem dopředu se lze ohlédnout

 

V zrcadle slepá cesta, tmavý, pustý kout

Stmívání, tiché tóny, světla měkká

Doušek vína, co do žaludku stéká

Natáhnout těžké nohy Boty zout

 

Ve vůni dálek je cítit síra sopky

Tenký proužek kouře se nad vrcholem bělá

Bílé a krásné jsou i antické hrobky

 

I skály a loďky na Isola Bella

Trápení jen nepatrné drobky

Krása ať navštíví Vás celá

 

PF2017

Vztahujem ruce do neznáma

Hra skrytá je za barokní oponou

Některé sny cestou k pláži utonou

Jiné zas shoří jako suchá sláma

 

I mramor se ale zachví pod rukama

A zralé hrozny v ústech rozplynou

Bůh vína však s duší znavenou

Dívá se na nás. A bohyně je sama.

 

Když ale žije bílý mramor

A na dně moře září šperkovnice

Můžeme klidně cestou do hor

 

Potkat anděly a pak zapálit svíce

Proti běhu času jako tichý vzdor

Ať radosti je v příštím roce více

PF2016

Tolik rukou nám někde požehnalo

Mnoho očí k nám shlíží s pochopením

Snadno je mineme v ruchu denním

Zdá se nám to stále trochu málo

 

Prosíme Otevři se, tvrdá skálo

Perem se do rána se zlým sněním

A ráno zbyde jen Zase nevím

Někam to všechno s vodou  uplavalo

 

Městem i v horách bloudíme bez kompasu

Mraky se honí vysoko nad hlavou

Bez dechu S vděkem za tu krásu

 

Ať zhojí Vám šrámy, touhu bolavou

Nový Rok plný modravého jasu

A černé mraky ať zmizí ať už uplavou

PF 2015

 

Čas slon vyřítí se z lesa

Na konci cesty číhá lev

Ztrácíme pomalu ze žil krev

Zraněná klopýtá noha bosá

 

Bez konce je starých paláců krása

V úžasu zmlkne i času hněv

Ze skály ozve se vážný, tichý zpěv

Co duši do kamene tiskne, drásá

 

Mysl, co klidně stojí nad vodami

V modré hladině zrcadlí se celá

Myslí na bolest, myslí na tsunami

 

Kdy na čas zcela oněměla

Ať pokoj bývá s vámi

I lví řev a sloní síla

 

 

 

PF 2014

 

 

Strom i kámen nad řekou času hlavu skloní

A tiše poslouchají, jak vítr zpívá ve větvích

I v lidských hlavách se stejné bouře honí                           Ať dáte přednost tiché písni katedrály

Pláč uschlých větví Jasného nebe smích                            Nebo melodii houslí šumaře

                                                                                                              Kéž by vám u cesty dobré víly stály

Některé duše uloží se k spánku                                            Po celý rok Nejen na jaře

Na břehu moře Do šumění vod

Jiné ještě plachtí v mořském vánku

Života štědré lodi doprovod

 

 PF 2012 ze Santorini

 

Výbuch té sopky kdys zničil svět

Místo lávy teď slunce a lahodné víno

Domky jak bílý úl, v něm med

V krámku s bajkami mají otevříno

 

Bosýma nohama zkoumáme rozhraní věků

Modravý čas Hra vln Příboje pěna

Stačí nám ještě tahle hrst léků?

Jaká pak přijde s večerem změna?

 

Směle se vydejme mezi dvě skaliska

V hloubi vod odpověď skrytá

Ať se vám po ničem příliš nestýská

Mysl ať radostně proměnu vítá

 

 

 

PF 2013

V divadle už náš příběh nehrajou

Dávno odešli diváci do hospod

Moře si stále šeptá svou

Čekáme účet nebo další chod?

 

Víly a andělé si o nás myslí své

Na chvíli raději ztichli zkameněli

Nevidí to přeci poprvé

Ty bloudy, co by lítat chtěli

 

V soumraku mezi těžké mraky

Vyslalo slunce tichou zvěst

Tak často stačí dotek ruky

Aby se všechno dalo snést

PF 2011

Do výšky létají naše sny
Honí se s větrem v oblacích
Občas v nich potkáme démony
Hučí nám v hlavě jejich smích

 

Ani ve třístém patře mrakodrapu
Hluk světa zcela nezmizí
Vlečeme s sebou smutků kopu
A plný batoh iluzí

 

Ať se vám daří snít i o kráse
Jak Šivovi s Párvatí v Himaláji
I když pak démon horou zatřese
Žádné zlé síly vás nezdolají

PF 2010

Radostnou cestu po měkkém písku
A na dohled čekající loď
Někdo ti naplní žebráckou misku
starosti klidně ze zad shoď

Oči snad vyléčí barvy duhy
Která se zjeví mezi beránky
Zrovna když potřebujeme trochu vzpruhy
či pohlazení na spánky

Žízeň na cestě nebude pálit krutě
Hned za rohem jsou tiché studánky
Co zrcadlí svět jak mysl nepohnutě
Vrátí nám do úst dětské říkánky

Živá voda je na tajném místě
Jen ji napřesrok včas objevit
Voní už z dálky, krásně, čistě
Třeba jen stačí dýchat, být..

PF 2009:

Tisíce očí stále na svět hledí

Denně se míjíme s krásnýma očima

Jsou oči, co uvidí i v denní šedi

zázrak, co srdce, mysl dojímá

Jiné, jak na ocasu páva

nezahlédnou skoro nic

Když ten pták ocasními pery mává

nevíme, kde je pravdy rub či líc

Jsou oči vidoucí i se zavřenými víčky

Bylo by krásné, mít ten zrak

Vidět i ve sporém světle svíčky

Dohlédnout vysoko, až do oblak

Ať potěší se Vaše oči dary,

které Vám příští rok připraví

vším, co začíná a končí

To zlé se časem unaví 🙂

PF 2008:

Zas ťuká na dveře budoucí rok a čas

je to jak v opeře sál po potlesku zhas

Za vraty moře, vítr, snění

hledíme za obzor tam, kde se vlny mění

v modravé světlo z hor

Ať přinese Vám něžné chvíle

a nečekaná setkání

ať neznaví Vás dlouhé míle

a pusté písky na pláni

PF 2007:

Ze stromu na strom mysl přeskočí

ta opice nemá chvíli klid

ocasem času píše do očí

co bylo, je a nemůže už být

 

I roky skáčou ve větvích

nad klidnou vodní hladinou

zaslechnem z chrámu zpěv a smích

 

Píseň pak ztiší se, tóny pominou

a klubko myšlenek jde do hor spát

když probudí se, hledí do slunce

v zářivém svitu začíná sníh tát

ať další píseň sladce, tichounce

Vám v Novém roce začne hrát

 

PF 2006:

Kdyby Vám všechny slzy vyschly

na tváři zbyla jen mořská sůl

veselé vlnky kolem ztichly

ze srdce zbylo sotva půl

 

Ještě se ozve trubky hlas

anděl zahraje i na Panovu flétnu

poslové světla přicházejí včas

nejpozději zrána někdy v květnu

 

Ať Vám do žil radost vtéká

i když je kolem voda ledová

andělská hudba smutky svléká

naději pro příští rok zachová

PF 2005:

Po setmění klíče z kapsy vypadly

na cestu ke dveřím slunce nezáří

pěšině nad vodou schází zábradlí

jen bludné lodi tápou na moři

 

Ze starých majáků zbyly trosky

Ithaka je stále vzdálená

ani Zeus nechce plýtvat blesky

a voda je černočerná, zkalená

 

Kousek po cestě jsou další světla

mohutné majáky příštího roku

pokud vás tma na chviličku spletla

do dne vždy zbývá jen pár kroků

PF 2004:

Poutníkům na rozcestí

vždy něco určí směr

jsou šipky do neštěstí

jiné zas vedou na sever

 

V Efezu bosá noha namířila

pocestné ke krásným héterám

šipkou v moři malá víla nás

zve do hlubiny k hrám

 

Abychom to v příštím roce nepřehnali

s bezstarostným životem

vztýčený prst na pravé ruce

nás trochu drží na uzdě a za plotem

PF 2003:

Pár mušlí na písku pohodí moře

Jen prázdné skořápky na břehu dní

Tam někde zanechme slzy a hoře

Zpěv velryb z modravé hlubiny zní

 

Náhle se ale probudí voda

Moře se rozbouří, vzkypí tok řek

Divoký proud do břehů hlodá

Na běsy času nemáme lék

Ta píseň lastur je tichá

Když voda dřímá a spí

Zdá se, že čas nepospíchá

A žádná z vln není poslední

S pokorou starého stromu

Počkejme, až se proud znaví

Pak bezpečně dojdeme domů

A čas sám leccos poopraví

PF 2002:

O světle zdá se lesu

v největších houštinách

je denní můrou běsů

co skrývají se v tmách

 

Je taky duší vína

ve slunných vinicích

kde voda k němu vzlíná

jak k naší duši smích

 

Ten ať Vám v srdci zvoní

pusťte ho do dveří

smutky co kvetly vloni

ať zetlí pod keři

PF2001

Po tichých pěšinách i veletocích

na dně řek hledáme

ve starých stromech vševědoucích

bránu teď otevři, Sezame

 

Na konci cesty poklad je

nebo snad prsten v břiše ryby

kdo bez touhy po něm putuje

určitě nepochybí

 

Vždyť další rok je nadosah

za branou století i milénia

zloděj i s pokladem už plách

cesta je ale Via Aurelia

2001

PF2000

Zatáhnem za provaz

století odletí za hlasem zvonu

v životě nadoraz

ze špíny měst a denního shonu

 

Zítřek spí ukrytý

za hradbou tajemných skal

osud je spletitý

zase si s námi rok hrál

 

Naděje mlhavá

osleplé oči do nebe mířících domů

čas příští rozdává

každému kus štěstí k tomu